นอนให้เพียงพอ ลดความ เสี่ยงเบาหวาน

นอกเหนือจากการนอนหลับให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงแล้ว (จำนวนชั่วโมงสามารถลดหลั่นได้ ตามอายุ) ยังต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพ คือหลับสนิท จะช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อน อย่างมีประสิทธิที่สุด ในทางตรงกันข้าม หากคุณนอนหลับไม่สนิท ชั่วโมงนอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผล ให้คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ด้วย จีฮียู (Ji Hee Yu) นักวิจัยชาวเกาหลีใต้ ทำการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของประเภทการ นอนน้อยกับภาวะเมแทบอลิกและองค์ประกอบของร่างกายผู้ใหญ่วัยกลางคน” เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2558

โดยคัดเลือกอาสาสมัครทั้งชายและหญิงชาวเกาหลี อายุระหว่าง 47-59 ปี จำนวน 1,620 คน มาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการนอนอย่างมีคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ไม่นอนเวลากลางคืน (กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่นอน ) มีความ เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง (ภาวะเมแทบอลิก เป็นภาวะที่ อินซูลินมีประสิทธิภาพไม่ดี ระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูง แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวาน) และมี มวลกล้ามเนื้อที่แขนขาลดลง และโรคอื่นๆมากกว่ากลุ่มที่นอนตามเวลาปกติ และกลุ่มคนที่ไม่ นอนเวลากลางคืน มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มคนที่นอนตามเวลาปกติ

Advertisment

สินค้าแนะนำ