รู้ไว รับมือทัน ประโยชน์จากการ ตรวจสุขภาพ ของคน วัยทำงาน

การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยปกติแล้วคนเราทุกคนควรตรวจสุขภาพกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ยิ่งโดยเฉพาะคนวัยทำงานอย่างเรา ๆ แล้วก็ยิ่งไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพ เพราะในวัยทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง