“รู้ก่อนไป” ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่อันตรายมาก เพราะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร จะเป็นเวลาไหน และมันอาจเกิดใครกับคนใกล้ตัวของเราได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้วใบบทความครั้งนี้จึงอยากขอพูดถึงโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อให้คุณผู้อ่านทุกคนได้เป็นความรู้