นอนให้เพียงพอ ลดความ เสี่ยงเบาหวาน

การนอนหลับให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงยังต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพ คือหลับสนิท จะช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อน อย่างมีประสิทธิที่สุด ในทางตรงกันข้าม หากคุณนอนหลับไม่สนิท ชั่วโมงนอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผล ให้คุณมีความ เสี่ยงเบาหวาน ได้ด้วย