โรคร้ายอันตรายกับชีวิต โรคติดโซเซียล

ในยุคนี้แทบจะไม่มีใครแล้วที่เข้าไม่ถึงการใช้โซเซียล เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร ที่ไหน หรือเมื่อไหร เราก็สามารถที่จะติดต่อ ติดตามความข่าวสารได้อยู่ตลอดเวลา แต่จะมีใครรู้บ้างไหมว่า โซเซียลเองก็เปรียบเสมือนกันดาบสองคม โรคติดโซเซียล เพราะการใช้โซเซียลมากเกินไปก็ส่งผลให้เกิดโรคร้าย ๆ ตามมาได้อีกมากมาย…